Iedereen gebruikt persoonlijke en bedrijfsapps op mobiele devices. Dit kan de nodige risico’s met zich meebrengen. De laagdrempelige Mobile App Security Scan is opgezet om meer inzicht te krijgen in de werking, en hiermee ook de risico’s, van een mobiele app.

Wij voeren de scan uit op de volgende punten:

  • Welke machtigingen heeft de app?
  • Bij welke gegevens kan de app?
  • Wat voor gegevens worden er verstuurd?
  • Naar wie worden er gegevens verstuurd?
  • Hoe worden deze gegevens verstuurd (encrypted)?

Bent u niet zeker of de apps en smart devices die u gebruikt of zelf ontwikkelt veilig genoeg zijn? Glasswall biedt smart device diensten aan, waarmee onze specialisten uw smart devices kunnen analyseren en waar nodig kunnen aanpassen.

App scanning
App scanning is een dienst die apps controleert op het lekken of prijsgeven van informatie. Gevoelige informatie die wordt gelekt, kan schade veroorzaken voor bedrijfs- en privébelangen.

Phone wiping
Gegevens op mobiele apparaten, zoals smartphones of tablets, zijn ondanks de standaard informatieverwijdering of een factory reset nog steeds terug te halen. De specialisten van Glasswall kunnen kritische informatie die op mobiele apparaten hebben gestaan definitief voor u verwijderen, zonder vernietiging van de apparatuur zelf.

Data restore
In veel gevallen kan informatie op defecte mobiele apparaten worden gered. Defecte toestellen waarvan geen back-up bestaat, kunnen door onze specialisten op discrete wijze worden uitgelezen en worden geretourneerd aan de eigenaar. Er worden uiteraard géén kopieën van de data bewaard bij Glasswall.

Customizing GSM
Glasswall kan mobiele apparaten aanpassen aan de behoefte van de klant. Onze diensten hiervoor zijn echter alleen beschikbaar op apparaten met Android of Linux support.

Meer informatie over de Mobile App Scan?

Heeft u een vraag over deze scan of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen