Tijdens de informatiebeveiliging check onderzoeken we het huidige informatiebeveiliging beleid van uw ICT omgeving. We kijken onder andere naar het wachtwoord- en back-up beleid en de beheersprocedures binnen uw bedrijf.

Informatiebeveiliging

Onder informatiebeveiliging verstaan we het geheel van (onder andere) preventieve en correctieve maatregelen die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle vormen van informatie binnen een bedrijf garanderen. Het doel van deze maatregelen is om de informatievoorziening en continuïteit van de informatie te waarborgen. De eventuele gevolgen van security incidenten worden met informatiebeveiliging tot een acceptabel, vooraf bepaald, niveau beperkt.

Informatiebeveiliging check

Met behulp van de informatiebeveiliging check kunnen wij de maatregelen die een bedrijf heeft genomen onderzoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wachtwoord beleid of back-up beleid en beheer en procedures. Zijn er wellicht procedures voor het correct en betrouwbaar gebruikmaken van applicaties? Worden er back-ups gemaakt? Zo ja, waar en hoe worden deze opgeslagen? Het is ook belangrijk om uit te zoeken of security incidenten door gebruikers worden gemeld en of daar vervolgacties aan gekoppeld zijn. Het vastleggen en het naleven van procedure is van groot belang voor een betrouwbare ICT dienstverlening.

Contact opnemen

Als u graag meer informatie wilt ontvangen over onze informatiebeveiliging check, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Contact opnemen