De persoonsgegevens die worden verwerkt.

Glasswall BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Glasswall BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Glasswall BV verstrekt.

Glasswall BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Glasswall BV uw gegevens nodig heeft.

Glasswall BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Glasswall BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang Glasswall BV gegevens bewaart.

Glasswall BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.

Glasswall BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van Glasswall BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder uw IP-adres en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Glasswall BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Google Analytics.

Glasswall BV maakt géén gebruik van Google Analytics.

Cookies.

Glasswall BV maakt géén gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@glasswall.nl. Glasswall BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen.

Glasswall BV neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

De website van Glasswall BV maakt oa. gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Glasswall BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met Glasswall BV op via info@glasswall.nl.

www.glasswall.nl is een website van Glasswall BV.