Personal Cybersecurity

Uit onze ervaring blijkt dat wanneer je mensen inzicht geeft in hoe hackers precies te werk gaan, dit een groot effect heeft op hoe ze denken over hun persoonlijke privacy, maar ook over de bescherming van bedrijfsdata.

Voor veel mensen is het een eye-opener hoe makkelijk hackers in staat zijn om achter persoonlijke en zakelijke informatie te komen. Onze Personal Cybersecurity services brengt security awareness op nivo, en leert mensen nieuwe vaardigheden aan voor de juiste omgang met gevoelige data (zakelijk én privé).Wij kunnen bijvoorbeeld laten zien hoe door listig gebruik te maken van nep-profielen op social media de activiteiten van sales- en inkoopmedewerkers kunnen worden gemonitord.


 


Meer weten?

Ik kan je alles over deze diensten vertellen.


    Querida Essed

    Functie: Account Manager
    Tel: +31 88 6270 100 
    E-mail: info@glasswall.nl

 

Odoo afbeelding en tekstblok

Extra aandacht voor key-posities

Met protocollen en dure technische maatregelen ben je er niet. Medewerkers die met gevoelige data omgaan worden regelmatig als  doelwit gekozen door kwaadwillenden, die gericht proberen technische maatregelen buiten spel te zetten.

Vaak kan er veel gewonnen worden door gedragsverandering. Nóg meer dure technische maatregelen doorvoeren levert slechts een beperkte reductie van rest risico op.

Wij richten ons met Personal Cybersecurity op de groep medewerkers die zakelijk veel gebruik maakt van social media en andere diensten/omgevingen die via het internet worden gefaciliteerd.

Een Personal Cybersecurity programma start met een context analyse, waarbij gekeken wordt naar de hele bedrijfsomgeving. Vervolgens stemmen we een training op maat af, zodat optimaal resultaat bereikt wordt.

Personal Cybersecurity services zijn het meest geschikt voor C-Level Management en overige medewerkers die in het kader van hun werkzaamheden met gevoelig materiaal omgaan.

Ik wil graag versleuteld met Glasswall over dit onderwerp communiceren


PGP Public Key