Het risico van onbeveiligde printers

JvdS
1 augustus 2016

Admin

Voorkom DDoS-aanvallen van cybercriminelen door netwerkprinters te beveiligen. Hoewel de security awareness van bedrijven op het gebied van ICT steeds beter wordt, zijn veel bedrijven zich nog niet bewust van de gevaren van onbeveiligde printers binnen hun organisatie. De focus ligt voornamelijk op het beveiligen van computers en servers binnen de IT infrastructuur. Hierbij wordt printerbeveiliging veelal over het hoofd gezien of als niet belangrijk geacht. Hackers kiezen echter voor de makkelijkste weg om een netwerk binnen te dringen, waardoor een printer een kwetsbaar object binnen een organisatie wordt. 

Ook printers moeten beveiligd worden

Het grote risico van onbeveiligde printers is dat kwaadwilligen printers, die via internet zijn verbonden, kunnen hacken. Via bijvoorbeeld een open poort kan een hacker een printer allerlei taken laten uitvoeren. Het gaat zelfs zo ver dat er via printers faxen doorgestuurd kunnen worden of opgeslagen documenten opgehaald kunnen worden. Printopdrachten kunnen onderschept worden, apparaten kunnen stilgelegd worden en hackers kunnen DoS-aanvallen uitvoeren.

Alsof dit alles nog niet erg genoeg is, ligt het grote gevaar van een onbeveiligde printer bij het feit dat deze deur kan openen naar het netwerk van een bedrijf. Hierdoor krijgen kwaadwilligen toegang tot gevoelige personeels- en bedrijfsinformatie.

Beveiligen van data en apparatuur

Om aanvallen, boetes of (on)opzettelijke inbreuken te voorkomen, moeten devices, data en documenten worden beveiligd. Er bestaan programma’s die het apparaatgeheugen van printers controleert op aanvallen of afwijkingen. Ook kan u ervoor zorgen dat er alleen bekende bedrijfsdocumenten op een printer worden ingeladen. Belangrijk is ook om voor extra verificatie te zorgen, zodat een medewerker een printer alleen kan gebruiken wanneer hij zich heeft geïdentificeerd middels een pincode.

Met behulp van pull-printing kan een printopdracht opgeslagen worden op een beveiligde server. Deze printopdracht kan geactiveerd worden wanneer de afzender van de opdracht zich bij de printer identificeert.


Lees meer artikelen van Glasswall